"Πέλλετ" εξαιρετικής ποιότητας

Πληρεί τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΕΝ 14961 – 2 Α2

Κορυφαία σχέση κόστους προς απόδοση ( € / KWH)